10500

NIEUWE BORSTKANKER-PATIËNTEN PER JAAR

1/9

VROUWEN KRIJGEN BORSTKANKER VOOR 75 JAAR

75

% BORSTKANKERS KOMT VOOR BIJ 50+ERS

2300

JAARLIJKSE OVERLIJDENS

10500

NIEUWE BORSTKANKER-PATIËNTEN PER JAAR

1/9

VROUWEN KRIJGEN BORSTKANKER VOOR 75 JAAR

75

% BORSTKANKERS KOMT VOOR BIJ 50+ERS

2300

JAARLIJKSE OVERLIJDENS

Sites voor jou!

algemeen

Deze site van Kom op tegen Kanker is een neutrale kankerinformatiesite die alle mogelijke informatie over kanker bundelt, net als praktische informatie over waar kankerpatiënten terecht kunnen.

Wat deze site bijzonder maakt is dat ze openstaat voor initiatieven van andere organisaties zoals ziekenhuizen en lotgenotengroepen.

Borstkanker Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband van Vlaamse lotgenotengroepen voor vrouwen en mannen met borstkanker .  Borstkanker Vlaanderen vzw ijvert, vanuit patiëntperspectief, voor een betere levenskwaliteit, een betere kwaliteit van medische en oncopsychologische zorg, en een betere toegankelijkheid van de zorg voor alle (ex)-borstkankerpatiënten.

Deze site van de Stichting tegen Kanker geeft informatie over alle types kanker, patiëntenhulp, kankerpreventie en kankeronderzoek.

Site/lotgenotengroep van jongeren met kanker in Vlaanderen. Flaya staat voor “Flanders’ Adolescent and Young Adults with Cancer”. De doelgroep is iedereen van 24-39 jaar die geconfronteerd werd met kanker, of dat nu net of al wat langer geleden is.

Deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een bron van informatie.

Deze site richt zich tot alle personen die met borstkanker te maken kunnen hebben: (ex)patiënten, hun naaste omgeving, zorgverleners en zoveel mogelijk vrouwen en mannen.

Pink Ribbon heeft als missie het bestrijden van borstkanker door preventie en tijdige opsporing aan te moedigen, door aandacht te vestigen op de verbetering van de levenskwaliteit van personen die geconfronteerd worden met deze ziekte en hun omgeving, zowel tijdens als na de behandeling.

Think-Pink vraagt meer aandacht voor borstkanker en financiert wetenschappelijk onderzoek dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt.  Wij informeren, sensibiliseren, financieren wetenschappelijk onderzoek en ondersteunen zorg- en nazorgprojecten.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en hun naasten.

Sites voor jou!

algemeen

Deze site van Kom op tegen Kanker is een neutrale kankerinformatiesite die alle mogelijke informatie over kanker bundelt, net als praktische informatie over waar kankerpatiënten terecht kunnen.

Wat deze site bijzonder maakt is dat ze openstaat voor initiatieven van andere organisaties zoals ziekenhuizen en lotgenotengroepen.

Borstkanker Vlaanderen vzw is een samenwerkingsverband van Vlaamse lotgenotengroepen voor vrouwen en mannen met borstkanker .  Borstkanker Vlaanderen vzw ijvert, vanuit patiëntperspectief, voor een betere levenskwaliteit, een betere kwaliteit van medische en oncopsychologische zorg, en een betere toegankelijkheid van de zorg voor alle (ex)-borstkankerpatiënten.

Deze site van de Stichting tegen Kanker geeft informatie over alle types kanker, patiëntenhulp, kankerpreventie en kankeronderzoek.

Site/lotgenotengroep van jongeren met kanker in Vlaanderen. Flaya staat voor “Flanders’ Adolescent and Young Adults with Cancer”. De doelgroep is iedereen van 24-39 jaar die geconfronteerd werd met kanker, of dat nu net of al wat langer geleden is.

Deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een bron van informatie.

Deze site richt zich tot alle personen die met borstkanker te maken kunnen hebben: (ex)patiënten, hun naaste omgeving, zorgverleners en zoveel mogelijk vrouwen en mannen.

Pink Ribbon heeft als missie het bestrijden van borstkanker door preventie en tijdige opsporing aan te moedigen, door aandacht te vestigen op de verbetering van de levenskwaliteit van personen die geconfronteerd worden met deze ziekte en hun omgeving, zowel tijdens als na de behandeling.

Think-Pink vraagt meer aandacht voor borstkanker en financiert wetenschappelijk onderzoek dat de meest voorkomende kanker bij vrouwen bestrijdt.  Wij informeren, sensibiliseren, financieren wetenschappelijk onderzoek en ondersteunen zorg- en nazorgprojecten.

Borstkankervereniging Nederland (BVN) is een landelijke vereniging voor én door borstkankerpatiënten, mensen met erfelijke of familiaire aanleg en hun naasten.

schoonheid & verzorging

RosetteLaVedette

Op deze site vind je een ruim assortiment aan chemomutsjes, chemosjaals en slaapmutsjes. Het motto van Wendy, oprichtster van Rosette la Vedette en lotgenote, is ‘soft headwear for strong people’.

ALTIJD MOOI

Altijd Mooi is een initiatief van vijf vrouwen die allen een professionele link hebben met haarwerken. Vanuit die beroepsactiviteit groeide het idee om vrouwen, getroffen door kanker, een beter gevoel te geven en zich mooier te maken. Op deze site vind je info over haarwerken, aangepaste lingerie, borstporthesen…

NELIANE

Site met modieuze kledij die tegemoet komt aan de ongemakken van lymfoedeem en die tegelijk ook deze ongemakken maskeert. Neliane brengt duurzame kledij met een uniek design die door werkelijk iedereen gedragen kan worden.

werkhervatting

Site voor werknemers (ook zij die tijdens hun ziekte werkzoekend werden) die na een kankerbehandeling terug (aangepast) aan het werk willen.

Boeken voor jou!

Meer dan overleven – Elvira Geeraerts

Terwijl ze herstelt van een schouderoperatie krijgt Elvira de diagnose borstkanker. Er volgen bewogen maanden, zowel fysisch, psychisch als emotioneel. Via haar dagboek vertelt ze op welke wijze ze omgaat met wat haar overkomt. Door haar spirituele kijk op het leven, vindt ze met vallen en opstaan de nodige moed en het vertrouwen om hoopvol te blijven naar de toekomst toe.
Ze ontdekt dat liefde voor zichzelf de voornaamste sleutel is tot geluk.
Door inzage te bieden in haar gedachten, emoties en haar sterke en zwakke momenten, hoopt ze een steun te zijn voor hen die in hun directe omgeving of zelf te maken krijgen met een slopende ziekte.

Chemodag is de beste dag van de week – Liesbeth Van Impe

Wachtkamers van ziekenhuizen zijn grensgebieden. Snel binnen en buiten en dan vooral verder leven. Of dat hoop je tenminste, dat je toch-niet-ziek mag zijn, dat je gewoon even zit te wachten op de dokter die zegt dat je er niets te zoeken hebben. Ook Liesbeth Van Impe verwachtte niet écht dat de wereld zoals ze die kende op het punt stond te verdwijnen.

Toen Liesbeth haar diagnose ‘borstkanker’ kreeg, vielen er veel dingen in duigen, maar ze wist wel: hier ga ik géén boek over schrijven. De diagnose is dus niet de enige verrassing gebleken. En toch is dit niet het soort boek geworden waaraan ze dacht, eentje dat het heeft over moed en de wijze lessen die er getrokken moeten worden. Neen, gaandeweg merkte Liesbeth dat het vooral de nuchtere, van drama ontdane verhalen waren die hielpen. Dit is geen verhaal over positief denken. Kanker trekt zich daar maar weinig van aan. Er valt niet te onderhandelen. Dit is het verhaal over een jaar op krukken, over de plaats van ziekte en gebrek in een Insta-perfecte wereld. Liesbeth heeft het overleefd, en dat is genoeg. Met dit boek toont ze lotgenoten en iedereen die nog steeds geen kankerpatiënt in de ogen durft te kijken hoe kankerland eruit ziet en hoe je er kunt doorreizen.

Borstkankerbijbel
Feiten, portretten & verhalen
Lieve Blancquaert & Barbara Debusschere

Eén op de negen vrouwen in ons land krijgt ooit borstkanker. Terwijl de wetenschap steeds meer kans op genezing biedt, blijkt de kennis over borstkanker bij het grote publiek nog erg versnipperd te zijn. Zowel patiënten, hun omgeving als zorgverleners blijven met vragen zitten over de ziekte, over de impact ervan op onder meer zelfbeeld, relaties en seksualiteit en over hoe het leven verder moet na borstkanker.
Terwijl bestaande publicaties vaak slechts deelaspecten van borstkanker behandelen of enkel getuigenissen bieden, geeft dit boek een ultiem totaaloverzicht, dat is gegroeid uit vele gesprekken met artsen, professoren, psychologen, patiënten en ex-patiënten.
Deze ‘bijbel’ gidst patiënten, hun partners, familieleden en vrienden zonder taboes door het volledige proces van voor de diagnose tot na de behandeling. Alles komt aan bod: van zuiver wetenschappelijk informatie over borstkanker over de psychologische impact van de ziekte tot bestaande valkuilen en te doorprikken mythes. Feiten en cijfers worden afgewisseld met getuigenissen van patiënten, hun partners en kinderen, en de beste specialisten.
Portretten van fotografe Lieve Blancquaert geven de teksten van Barbara Debusschere (De Morgen) nog meer diepgang. Iedereen komt aan bod: van jong tot oud, van atheïst tot moslim, van vrouw tot man, van hoopvol tot ongeneeslijk ziek. Deze portretten en aangrijpende verhalen omvatten de hele waaier van borstkanker. Borstkankerbijbel is een tijdloos document voor een ziekte die helaas niet meteen zal verdwijnen.

Gevoel voor tumor – Leander Verdievel

‘Geen enkel boek dat ik ooit kreeg, had voor mij de juiste toon. Nooit herkende ik mezelf erin. En vooral: nooit deden ze me lachen, terwijl humor voor veel mensen met kanker hét antigif is om alle ellende aan te kunnen.’

Op zijn 23ste kreeg Leander Verdievel kanker en werd hij overladen met goedbedoelde cadeaus. Na vijf exemplaren van de biografie van Lance Armstrong besloot hij dat het tijd was voor een ander soort boek. Dat boek ligt nu voor je. Een boek zonder taboes, dat je met veel humor door de wervelwind aan emoties loodst die kanker met zich meebrengt. Een boek dat je op donkere momenten laat lachen en op andere momenten doet vloeken. Een boek boordevol situaties die jij en je omgeving zullen herkennen. (Als het al deze mooie beloftes niet waarmaakt, mag je het ding ook gewoon door je kamer smijten, zolang je daar maar deugd van hebt.)

Grote woorden bij kanker – Cindy Verhulst en Katrien Vanhauwaert

Wanneer kanker toeslaat, schieten woorden vaak tekort. Wat vertel ik mijn (klein)kind? Dit boek wil grote woorden als kanker, chemo en bestraling uitleggen op kindermaat; kindvriendelijk maar niet kinderachtig. De tekeningen en doe-opdrachten maken alles visueel concreet en toegankelijk voor jong en oud.

Kanker veroorzaakt een rollercoaster van emoties en gezinsleden reageren doorgaans zeer verschillend op schokkende gebeurtenissen. Via gespreks- en speltechnieken brengt dit boek de gemeenschappelijke bezorgdheden naar de oppervlakte. De opdrachten geven je als ouder zicht op de zorgen van je kind en helpen je om de verwerking samen aan te gaan. De combinatie van correcte informatie, tekeningen en creatieve opdrachten slaat een brug tussen ouder en kind.

Bloemen, bijen & borstbollen – Wouter Deprez

In Bloemen, bijen & borstbollen vertelt Wouter Deprez over zijn kleine biotoop: zijn tuin in de rand rond Gent. Waar hij graag de uren zoet maakt bij zijn bijenkasten en zijn zonen de kunst van het onkruid wieden bijbrengt. Waar ze samen in één richting plassen en zij onder de appelboom ligt.
Zij, dat is zijn vrouw Marjan, de moeder van zijn kinderen. Ze heeft borstkanker. De tuin helpt haar én haar jongens om rust te vinden. En om het onbevattelijke te vatten.

Bloemen, bijen & borstbollen is een boek vol tederheid en (soms rauwe) humor, vol zoekende vragen en gevonden liefde. In vierentwintig korte hoofdstukjes maken we kennis met Wouter’s bijen, de composthoop en zijn gezin.

Troostkaarten – Cindy Verhulst, Katrien Vanhauwaert

Wat als een kind lijdt onder de ziekte van een familielid? Wat als een kind een dierbare verliest? Wat als je een kind wil steunen of troosten, maar niet weet hoe? Onze troostkaarten kunnen helpen. De troostkaarten zijn een middel om contact te maken: ze zetten de deur open voor verdere gesprekken. Zich gehoord en gesteund voelen is enorm krachtig in een verwerkingsproces, zeker voor kinderen.

Elke kaart bevat een opdracht. Die kan een handvat zijn voor de verzender om de juiste woorden te vinden of het kan een creatieve verwerkingsopdracht zijn voor de ontvanger De handleiding is een bron van inspiratie en verheldering. Je krijgt meer inzicht in het verwerkingsproces bij kinderen en jongeren.

Mindfulness bij borstkanker – Gids tijdens en na je behandeling – Nathalie Cardinaels

Tegenwoordig loopt ongeveer één op acht vrouwen het risico ooit in haar leven borstkanker te ontwikkelen. Wanneer je ermee geconfronteerd wordt, komt er veel op je af. Zelfs na de behandeling is het zoeken hoe je leven weer op te pakken. Het eerste deel van dit boek is een praktische en emotionele handleiding die nuttig is tijdens en na je behandeling. In het tweede deel leer je hoe je een andere relatie met je lichaam, gedachten en emoties kan aangaan dankzij Mindfulness-Based Stress Reduction. Hierbij wordt specifieke aandacht gegeven aan hoe je mindfulness kan integreren in je dagelijkse leven.
Dit boek is bedoeld voor mensen die getroffen zijn door borstkanker en meer bewust in het leven willen staan. Door middel van de oefeningen en tips in het boek leer je anders om te gaan met de gevolgen van je borstkanker door rust te vinden in de onrust. Verder wordt onder andere ook aandacht besteed aan intimiteit en seksualiteit, borstkanker bij mannen en hoe de omgeving best met jouw situatie omgaat. Hulpverleners kunnen dit boek gebruiken om samen met de persoon met borstkanker mindfulnessvaardigheden te trainen.
”Alles wat je wilde weten over het omgaan met borstkanker maar niet durfde vragen, of gewoon vergat te vragen door je ‘chemokop’: je vindt het in dit naslagwerk. Volledig, correct en aan de hand van een aangenaam empathisch taalgebruik, inclusief handige tips voor doorverwijzing. Een onmisbare gids voor alle lotgenoten.” Kristien Van den Bon (auteur Borstkanker en boezemblues)

Over de auteur:
NATHALIE CARDINAELS is klinisch psychologe en cognitief gedragstherapeute. Ze werkt in een algemeen ziekenhuis met mensen met borstkanker en chronische pijnpatiënten en geeft Mindfulness-Based Stress Reduction trainingen aan mensen met kanker na afloop van hun behandelingen. Daarnaast heeft Nathalie psychologenpraktijk De Meiboom in Hasselt opgericht.

Liefde onder druk –
Relaties in tijden van kanker – Els Put

‘Je hebt kanker’ is een diagnose die de grond onder je voeten doet beven. En niet alleen onder de jouwe, ook onder die van je levenspartner. Wat gaat er op dat moment door jullie heen? Verschuiven de zorgtaken? Blijven jullie praten? Welke impact heeft de behandeling op een lichaam? Krijgt intimiteit nog een plaats? De ervaring leert dat een relatie ofwel inniger wordt ofwel breekt.

In zestien verhalen laat Els Put zowel kankerpatiënten als hun partners vertellen hoe ze het moment van de diagnose en de behandeling beleven of beleefd hebben. Hoe ze reageerden en inspeelden op elkaar. Of net niet. Ze vult deze verhalen aan met praktische tips en informatie uit professionele hoek.

Borst voouit (Paolo Veenstra – Marijk Huysman – Agnes Jager)

Klik hier door naar een recensie door Rosette La Vedette

Het is een ander jaar – Marjan Meganck

Indringend verslag van een jaar waarin tegenspoed een lichaam en leven overneemt.

Op de eerste dag van de lente van 2016 krijgt Marjan te horen dat ze borstkanker heeft. Ze ziet haar naasten in reactie hierop vechten met angst en machteloosheid. Ze besluit hun te schrijven om deze gevoelens te bezweren. Aan de hand van brieven, dagboekfragmenten en foto’s vertelt Marjan hoe ze de vier seizoenen na die eerste lentedag beleeft.

  • Een hartverscheurend en hartverwarmend boek. Hartverscheurend omdat het toont hoe verwoestend kanker in levens ingrijpt. Hartverwarmend omdat het uiteindelijk een ode blijkt aan moed, liefde en het leven zelf.  Peter Verhelst, auteur
  • Ik was na twee pagina’s al aan het huilen, niet van triestigheid of van compassie, maar geroerd door het appel aan solidariteit en de machtige magnifieke respons erop. Nu, ik huil nogal gemakkelijk, waarschijnlijk huilt u pas tegen pagina vier.

Randall Casaer, beeldenmaker, auteur en mensenfluisteraar

  • Dit boek gaat over hoe te leven in het midden van een storm. Marjan beweegt tussen poëtische, filosofische en introspectieve beschouwingen, die nooit hun praktische relevantie verliezen: hoe ga je lichamelijk en geestelijk om met de uitdagingen van het leven? ‘Het is een ander jaar’ legt onze gedeelde kwetsbaarheid én weerbaarheid bloot.

Petra Van Brabandt, filosoof

Een vrouw. Twee borsten. Een reconstructie – Ann Reymen

Op voorhand beeldde ik me in hoe zo’n gesprek zou verlopen. Iets zoals dit:
‘Hallo, ik ben Ann en ik heb nieuwe borsten nodig.’ Waarop de chirurg dan: ‘Mooi zo, hier is een catalogus. Duid jij maar even aan en dan doe ik de rest.’
De muren van het kabinet zouden vol posters van blote vrouwen hangen en ik zou een koffietje aangeboden krijgen met een makaron erbij. Die ik niet zou opeten.

Ann Reymen had een 75 D. Na een preventieve borstamputatie en -reconstructie omwille van een erfelijk borstkankergen is dat nog een 75 B.
‘Anderhalve kilo rauw vlees aan de haak, de oude borsten in de container bij het ziekenhuisafval en twee nieuwe borsten, gemaakt van buik’, zei ze daarover zelf in een interview. En nu zegt ze nog veel meer, voor elke vrouw die een paar borsten heeft. Want wat als die borsten plots een gevaar voor jezelf worden?

Het kankerperspektief – Kijken door de ogen van krachtige, kwetsbare mensen – Erik Van Vooren

Leven en werken na kankerdiagnose

Kanker meemaken is een kantelmoment, waardoor je vanuit een ander perspektief naar het leven kijkt. Die weerhaak symboliseert de ‘foute’ letter k in de titel van dit boek. Maar hoe ga je ermee om als je je leven hebt ingericht rond het stellen van doelen en het inspireren van anderen? Het Kankerperspektief doet het verhaal van leidinggevenden die kanker in de ogen hebben gekeken. Het gaat in op de impact van de ziekte, maar ook op de kracht die kanker losmaakt en de manier waarop het een nieuwe betekenis verleent aan de term ‘leidinggeven’. ‘Kanker is een genetisch monster, een vijand van binnenin. Erik Van Vooren buigt die verschrikking om in pure goedheid. In een “levensles voor iedereen, met of zonder kanker.’ Jean-Jacques Cassiman Professor emeritus KU Leuven, voormalig hoofd Centrum Menselijke Erfelijkheid UZ Leuven. ‘Mooi, sereen, herkenbaar, maar bovenal een boek dat de getuigenissen overstijgt en een leidraad biedt voor anderen. Illustreert treffend hoe je sterker uit een crisis kunt komen, wat voor crisis dan ook.’ “Maggie Geuens we geen raad met kwetsuren, zwakte of ziekte. Ze botsen met ons idee van sterkte, onze nood aan performantie en resultaten. Dit boek gaat naar de “essentie: kanker en lijden, loutering en leiden.’ Koen Marichal Antwerp Management School, Future Leadership Initiative. ‘In dit boek getuigen stuk voor stuk mensen die in het gewone leven niet bij de pakken blijven zitten en dezelfde mentaliteit toepassen op de ziekte. Ik wens al wie dit boek “leest dezelfde kracht en hetzelfde ‘perspektief’ toe.’ Karel Van Eetvelt Gedelegeerd bestuurder UNIZO.

Later begint vandaag –
Antwoorden over de laatste levensfase, palliatieve zorg en euthanasie – Manu Keirse

Samenvatting:

Het maatschappelijk debat rond palliatieve zorg en euthanasie woedt volop, maar patiënten en hun omgeving blijven nog al te vaak in de kou staan. Velen van hen raken verstrikt in de medische en juridische mallemolen en zijn op zoek naar duidelijke informatie. Manu Keirse beantwoordt in dit boek dertig concrete vragen. Hoe kun je je bijvoorbeeld voorbereiden op het afscheid? Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van palliatieve zorg en euthanasie? Hoe kun je zelf beslissen hoe je de laatste fase van je leven wilt vormgeven? En wat als een zieke niet meer in staat is zelf beslissingen te nemen?

Uitgeverij: Lannoo

Het waterkers wonder – 
Natuurlijke bescherming tegen milieuschade, toxische stoffen, vrije radicalen en kanker – Arne Speybrouck

Waterkers wordt reeds duizenden jaren geprezen voor zijn uitzonderlijke zuiverende en gezondheidsbevorderende werking. Recent onderzoek toont aan dat de unieke inhoudsstoffen van waterkers verantwoordelijk zijn voor de ontgiftende en beschermende werking van de plant tegen moderne beschavingsziekten.

In dit boekje vindt iedereen, op zoek naar natuurlijke ondersteuning voor zijn gezondheid, de nieuwste inzichten gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Auteur Arne Speybrouck is moleculair bioloog en milieudeskundige en is meer dan 25 jaar actief in de gezondheidssector. Hij werkt met talrijke bedrijven van voedingssupplementen en natuurlijke gezondheid. Tevens is hij docent herborist en biofarmacologie en geeft lezingen.

Video’s voor jou!

Thanks!